Percentile curves for gestational age specific birthweight of newborns
YUAN Yue, PANG Ru-yan, PAN Ying, WU Ming-hui, WANG Jun-hua, HE Ya-ping, WANG Yan
journal1 . 2011, (6): 509 -511 .