Cross-sectional study on child neglect among preschool children in urban area of Tangshan.
DU Wen-ran, CUI Li-hua, JIAO Ying-hua, REN Qi, XUE Ling, LI Lin-quan, PANG Shu-lan.
journal1 . 2014, (6): 633 -635 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-06-23