Study on status and the influencing factors of child health clinics in county-level maternal and child health institutions in China.
HE Zhi-min, WANG Hui-shan, XU Tao, PAN Xiao-ping, ZHOU Miao, ZHANG Tong
journal1 . 2014, (7): 677 -679 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-07-03