Study on the association between growth pattern of preschool age and insulin resistance in small for gestaional age infants.
ZHAO Yi-huai, YANG Shu-hui, CHEN Ni, ZHOU You-shan, CAI Li-xuan, LIN Ming-xiang.
journal1 . 2014, (8): 816 -818 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-08-10