Effect of early balance beam exercise on psychological behavior of neonatal rats
LEI Lei, FANG Feng, DONG Jia-qiang, JIANG Jin-jin
journal1 . 2014, (9): 936 -937 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-09-12