Effectiveness of general movement assessment across the continuum of health care systems in Minhang district of Shanghai
HUANG Jun,LI Yun,XIAO Li-ping,YANG Hong,WANG Jing,ZHANG Ying,SHI Wei,ZHANG Yue
journal1 . 2014, (11): 1218 -1220 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-11-31