Case-control study on influential factors of Down's syndrome.
WU Dan,QIAN Yun-ke,WU Xiu-juan,ZHANG Da-wen,WANG Han,NIE Xiao-mei,WU Bao-yu
journal1 . 2015, (1): 61 -63 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-01-19