Clinical study on early intervention to reduce cerebral palsy incidence in very low birth weight children
LIU Wei-min,BAO Xiu-lan,MA Lei,WANG Dan-hua,LI Xiao-jie,REN Shi-guang,SUN Shu-ying,WU Wei-hong,WANG Hui-shan
journal1 . 2015, (4): 360 -363 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-04-08