Study on 4-year follow-up of the students' social anxiety detection rates about 694 students in Harbin.
SU Shu-ge, REN Xiao-fei, CHEN Fu-li, LI Hong-jie, WANG Yi-jun.
journal1 . 2015, (5): 465 -467 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-05-07