Effects of Salvia miltorrhiza bunge on expression of Omi/HtrA2 and neuron apoptosis in brain of neonatal rats after asphyxia.
ZOU Li -le, WANG Qiao-zhi, HAN Yi, LEI Xiao-ping, LIU Guang-yi.
journal1 . 2015, (5): 482 -485 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-05-12