A short-term intervention study on the psychological capital of left-home children from junior high school
XU Ming-jin,YANG Xin-guo,HUANG Xia-ni,PENG Hong-qiao ,LU Pei-yan
journal1 . 2015, (6): 570 -572 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-06-04