Effect of pregnancy hyperthyroidism on spatial learning in the rat offspring
WANG Rui-ying,LIU Zhi-hong,HAO Yong-mei,LI Cai-ge,WANG Hong
journal1 . 2015, (9): 940 -943 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-09-14