Dysfunctional parenting style among parents of primary school students in one city of northeast China
FENG Ya-nan,CHEN Jing-qi,ZHAO Xiao-xia,LI Jing-yi,ZHANG Wen-jing
journal1 . 2015, (9): 971 -973 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-09-24