Analysis of malnutrition status and influencing factors among the preschool children in the suburb of Zhengzhou.
ZHANG Jun,YANG Guo-jun,LIU Jian-tao,LI Yan.
journal1 . 2015, (10): 1096 -1098 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-10-27