Effect on maternal education on the development of children aged 0 to 35 months.
ZHANG Cui-hong,WEI Qian-wei,ZHANG Jing-xu,LUO Shu-sheng,
ZHAO Chun-xia,GUO Su-fang,WANG Xiao-li.
journal1 . 2015, (12): 1253 -1256 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-12-07