Effects of weanling zinc supplementation on insulin of rats after adulthood obesity induction.
WANG Xue-lian,ZHANG Yun-lei,JIANG Xin-zeng,Nuramine·Yusayyin,ZHU Yang,DING Hong.
journal1 . 2016, (1): 37 -39 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-01-11