Study on elementary school higher grades students' knowledge of sexual physiology and health care in Jinan urban fringe area.
CHEN Qi-wei,FAN Die,ZHOU Jiao,LUO Kui,HUO Shu-tong,ZHENG Hai-shan,LI Jun,XU Ling-zhong
journal1 . 2016, (3): 329 -331 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-03-32