Clinical study on the impact of gestation diabetes mellitus on the kidney function in newborn.
GAO Xiao-yan,GAO Ping-ming,DAI Yi-heng,LIU Wei-dong.
journal1 . 2016, (5): 455 -457 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-03