Expression of calcium-sensing receptor and Pi3k/Akt pathway regulate the cardiac myocyte apoptosis of epilepsy rats.
WANG Li-min,HAN Xiao-wei,WANG Chao,ZHANG Xin-yang,WANG Shu-jing,BAI Ling-ling,SUN Yan-qiu,GUO Jin.
journal1 . 2016, (5): 479 -482 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-10