Investigation on the family living behavior of preschool obese children.
SHI Mai,CAO Chun-hong,MA Xiao-tao,LIU Zhao-lan,CHEN Jie.
journal1 . 2016, (5): 502 -505 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-17