Development and comparative research on neonatal resting and tasking electroencephalogram power.
CHENG Qi-rui,DONG Xuan,ZHANG Qin-fen,LI Hong-xin,SHEN Hui-juan,JIANG Kai-hua,LU Lu,TU Wen-juan.
journal1 . 2016, (5): 506 -508 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-18