Correlation analysis about attention deficit hyperactivity disorder children's social function and microelement of blood.
XIAO Ge-fei,ZHAO Yan-ling,CHEN Qiang,HU Ling-ling,ZHOU Yu-qiu,ZHOU Xiang,LI Hua.
journal1 . 2016, (6): 646 -648 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-06-27