Supervision on the neuropsychological behavior development of children with preterm and low birth weight.
YOU Jia,WANG Su-qing,WANG Jin,YANG Xiao-yan,WU Jun-ya.
journal1 . 2016, (6): 662 -664 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-06-32