Meta-analysis of ganglioside treatment for children with cerebral palsy.
PAN Zi-qi,LIU Yan,ZHENG Wei,ZHANG Jian,ZHANG Yu-mei.
journal1 . 2016, (8): 842 -845 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-08-17