A case-control study of influencing factors of low birth weight in Chongqing.
LI Xue-mei,HE Dan,JIANG Qiu-jing,ZHOU Xiao-jun.
journal1 . 2016, (8): 863 -866 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-08-23