Effect of early feeding on insulin sensitivity of small for gestational age.
ZHANG Hui,WANG Xin-li,HAN Tong-yan,PIAO Mei-hua,TONG Xiao-mei,XING Yan.
journal1 . 2016, (10): 1012 -1015 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-10-02