Influencing factors of obesity in preschool children in Huairou District of Beijing.
WU Man,MU Feng-xia,LI Xiao-hui,PENG Xue-fei,MI Jie.
journal1 . 2016, (10): 1087 -1089 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-10-22