Application value of tandem mass spectrometry of high-risk infants in Liuzhou area.
CHEN Da-yu,YANG Jin-ling,TAN Jian-qiang,ZHENG Min.
journal1 . 2016, (11): 1225 -1226 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-11-32