The role of reinforced behavioral training on children with attention deficit hyperactivity disorder.
ZHOU Yi,LIU Ming-xia,ZHANG Cai-ying,WANG De-feng,GU Jing-wen,XU Tong.
journal1 . 2016, (12): 1335 -1337 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-12-31