Analysis of risk factors for preterm birth in Xuhui district of Shanghai from 2006 to 2012
WANG Fei,KAN Hai-dong,GU Hai-yan,CHEN Ren-jie,GUO Feng-xia,MA Wen-juan
journal1 . 2017, (2): 170 -173 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-02-18