Analysis of bibliometric papers on the epidemiology of Chinese children with autism spectrum disorders in 2000-2016
DAI Qiong,XU Hai-qing,WANG Hong,ZHAO Zhi-wei,ZHANG Xuan,ZHOU Ai-qin,WANG Xiao-yan,DING Li-hua
journal1 . 2017, (3): 271 -274 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-03-17