Characteristic analysis of systemic family dynamics in early childhood
LI Jia-yue,HE Li,YUE Li,YANG Lan,NAN Nan,LIU Yue-fen,WANG Yan-xia,WANG Chen,DING Li-wei,ZHU Ying
journal1 . 2017, (3): 281 -283 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-03-20