Vitamin A and E levels and its clinical significance in children of different ages with recurrent respiratory tract infections
ZHANG Hai-mei, SUN Zhong-hou, DING Yuan-hui, WU Fan, XIE Hong-li, HAO Xian, ZHAI Yu-ping, ZHENG Yang
journal1 . 2017, (6): 595 -600 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-06-16