Analysis of nutritional status in 153 children with pneumonia
LI Ji-fang, LI Yi, ZHANG Shuang
journal1 . 2017, (6): 631 -633 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-06-27