Correlation study on expression of CaMKⅡ and ERK in Cerebral Cortex of autism mouse model
SUN Yan-qiu, JIANG Zhi-mei, NIE Ying, GUO Lan-min, LI Xue-mei, WANG Can
journal1 . 2017, (7): 679 -682 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-07-09