A review on the epidemiological characteristics and influence factors of hand,foot and mouth disease in kindergartens
LIU Tian, XIA Shi-guo, HAO Hai-bo, HUANG Ji-gui, MAO An-lu
journal1 . 2017, (7): 702 -704 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-07-15