Application of Quality-of-Life Scale for School-Age Children With Functional Abnormalities in Binocular Vision
GAO Yu,HU Jia-li,SHI Jing,GE Rong-rong,JING Ming,ZHOU Zhe,SUN Yan,ZHENG Yu
journal1 . 2017, (8): 776 -779 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-08-06