Analysis of mycoplasma pneumoniae infection in lower respiratory tract infections in children in Kunming from 2011 to 2015
ZHAO Lin,CAO Li-yun,ZHAO Meng-ru,LIU Xu,LV Gao-jie,LI Ming-pan
journal1 . 2017, (9): 957 -956 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-09-28