Review on the influencing factors of infantile eczema
ZHOU Qin, YE Kan, GU Gui-xiong
journal1 . 2017, (12): 1236 -1238 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-12-14