Analysis of relationship between children's eating problem and family dietary environment
XIONG Zhen, ZHANG Chuan-jie, WANG Shi-qiong, CHEN Lei
journal1 . 2017, (12): 1259 -1262 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-12-20