Detection and clinical characteristics analysis of human bocavirus in children for acute respiratory infection in Wuhan
WANG Rong, XIONG Shi-si, NI Wen-chang, BAO Xing-xing, BIAN Jun-mei
journal1 . 2017, (12): 1270 -1273 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-12-23