Longitudinal study on neuropsychological development for low weight birth infants
SUN Yu, DUAN Yu-wen, LI Ling, WANG Hong-xin, XU Xiu-qin, SHAO Zi-yu
journal1 . 2018, (2): 149 -152 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-02-10