Risk factors and pathogen distribution in 87 preterm infants with nosocomial sepsis
FANG Guang-dong, ZHOU Qin, JIANG Shan-yu, ZHOU Zhou, LIU Xue-ting, YU Ren-qiang
journal1 . 2018, (2): 208 -211 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-02-26