Investigation on the self-concept of children with precocious puberty
AI Li-li, JIA Shou-mei, ZHANG Yu-xia, LUO Fei-hong, WANG Shuang-yu, GU Ying
journal1 . 2018, (6): 590 -593 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-06-04