Dynamic monitoring of brain damage in high-risk infants through brainstem auditory evoked potential
WANG Xiao-yan, WANG Hong, ZHAO Zhi-wei
journal1 . 2018, (7): 751 -753 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-07-15