Analysis of quality of life of phenylketonuria children with early dietary treatment
QIU Ting, XU Yin, WANG Li-zhen, ZHANG Heng, GUO Bing-bing, JIANG Xin-ye
journal1 . 2018, (7): 796 -798 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-07-29