Association of LTC4S gene polymorphisms with childhood asthma and responsiveness to montelukast
LIAO Shi-e,WEI Bing,MA Ming,WANG Xue-na,WEI Ke-lun,ZHU Hua,YU Cong,ZHAO Song
journal1 . 2018, (8): 835 -838 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-08-07