Analysis of dietary patterns and nutrient intake in obese children
WANG Li, YIN Chun-yan, XIAO Yan-feng, GAO Jie-di, WEI Fei, HUANG Zhen-zhen, LIU Xiao-hua
journal1 . 2018, (10): 1130 -1132 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-10-23