Research on the association of interleukin-6 and interleukin-1β gene polymorphism with severity of hand foot and mouth disease induced by enterovirus 71
LI Mei, LI Ya-ping, DENG Hui-ling, ZHANG Wen, MA Le, WANG Li-qun, WU Yuan
journal1 . 2018, (11): 1228 -1232 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-11-18