Study on the caries prevalence among 5 586 children aged 3-6 in Haidian district of Beijing
LIN Xiao-hua, MIAO Jiang-xia,GAO Su-hong
journal1 . 2018, (11): 1264 -1266 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-11-28